Research: Doftforskning i Amsterdam

01.12.2023

En spännande konferens har ägt rum i Amsterdam: Smell Culture Fair, anordnad av det internationella EU-finansierade forskningsprojektet Odeuropa som kartlägger betydelsen av doft som kulturarv. Under dagen rapporterade forskargrupperna inom Odeuropa-projektet om sina resultat i presentationer och en paneldebatt. Under eftermiddagen ordnades workshopar där metoder för doftkommunikation och doftaktivering på museum diskuterades. Dagen avslutades med mingel och forskningsutbyte för alla deltagare.

Viveka var på plats och nätverkade med kollegor inom konstvetenskaplig doftforskning och kulturarv. Det var otroligt spännande att få ta del av det senaste inom fältet och diskutera med internationella kollegor. Som en av ytterst få svenska forskare med inriktning på doftkonst och multisensorisk kommunikation var det både roligt och viktigt att få representera svensk konstvetenskaplig forskning i detta sammanhang.

Exempel på projektets resultat är den sökbara on-linedatabasen Encyclopedia of Smell History and Heritage, en onlineresurs för att skapa doftevent: Olfactory Storytelling Toolkit, samt Heritage Smell Library: en samling historiska dofter, speciellt framtagna för projektet, som illustrerar försvunna doftmiljöer och kulturarv.

Mer information om Odeuropa-projektet här

Viveka Kjellmer