Dance event and exhibition   (in Swedish)

20.09.2021

MATERIA - FÖRSVINNANDE OCH FÖDELSE: Materia uppfattas medvetet och omedvetet av våra fem sinnen i vårt vardagsliv. Med fokus på materia ger verket Materia - försvinnande och födelse uttryck för två världar. Slutpunkten för vår tid, en värld av materia och framtiden, den okända värld som kommer därefter. Projektet är skapat i ett samarbete mellan fyra konstnärer från olika discipliner.

Utställningen består av en installation med video, musik och skulpturer med doftapparater.
Två världar, den vita som representerar världen där materien har försvunnit och den svarta som representerar den värld som kommer efter. Under utställningsperioden framförs en dansföreställning i installationen. Dansen söker materien i de två världarna.

Hiroshi Koyama deltog i projektet Olfactory Art Project i två internationella, platsspecifika utställningar kring temat doft. Utställningarna genomfördes på Wanås Konst i Sverige 2018 och Kunjukan i Kyoto, Japan 2019. Projekt Materia är en utveckling av hans skulpturer och doftgestaltningsmetoder. Genom att föra samman film, dans och musik frammanas flera former av inverkan.

24 september - 3 oktober 2021

Skulptur och produktion: Hiroshi Koyama
Dans & koreografi: Carmen Olsson
Video: Yasuaki Matsumoto
Musik: Harald Svensson
Filmning av dansen: Zeppaart

Projektet Materia ingår i GIBCA Extended 2021 och kommer därefter visas på Galleri Horikawa Oike, Kyoto, Japan 30 november till 5 december 2021.

DANSFÖRESTÄLLNING

24 september kl 19:00
25 september kl 16:00
29 september kl 19:00
1 oktober kl 19:00
2 oktober kl 16:00