Homage: Till minne av Gunilla Palmstierna-Weiss

27.11.2022
Foto Åsa Lundén, Moderna Museet
Foto Åsa Lundén, Moderna Museet

Nordic Scenography sörjer och hedrar scenografen, kostymskaparen och keramikern Gunilla Palmstierna-Weiss (1928-2022). Med henne lämnar en av våra världskända scenografer scenen, åtminstone kroppsligen. Samtidigt är det så att minnen av hennes konstnärliga gärning finns kvar på ett flertal sätt. Palmstierna-Weiss var en skrivande person med skarpt intellekt. Läs gärna hennes självbiografi Minnets spelplats (2013). Den innehåller mycket läsvärt om scenografi - som för Palmstierna-Weiss även innefattar kostym. Det finns också en doktorsavhandling att ta del av: Hans Olofgörs, Scenografi och kostym: Gunilla Palmstierna-Weiss: en verkorienterad monografi, (diss.) Carlsson, Stockholm 1995. På Moderna Museet 2019 visades en separatutställning med spår efter hennes scenografier och skulpturarbeten. https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/gunilla-palmstierna-weiss/ (hämtad 2022-11-27). Ett rikligt material efter Palmstierna-Weiss finns bevarat i olika scenkonstarkiv, och genom att detta material aktiveras - väcks ur sin sömn i arkiven - kan kunskapen om hennes konst leva vidare. Jag hade förmånen att få samtala Palmstierna-Weiss om hennes scenografier inför publik på Artisten i Göteborg, och träffade henne vid flera tillfällen i våningen i Stockholm. Minnena av våra alltid liksom gnistrande samtal bär jag med mig.

Astrid von Rosen