Publication: Scenography & Art History på grekiska

08.01.2024

Plötsligt låg det ett anonymt brunt paket i mitt postfack. Med viss tvekan öppnade jag det, och fann en volym på grekiska, ett språk jag trist nog inte behärskar. Till min förvåning innehöll paketet den grekiska översättningen av min och Viveka Kjellmers bok Scenography and Art History (Bloomsbury 2021) som nu blivit publicerad. Fantastiskt att vår bok når ut till en ny publik på deras eget språk!

Boken Scenography and Art History är frukten av många års tvärvetenskaplig forskning i gränslandet mellan konstvetenskap och kritiska kulturarvsstudier. Det vi hämtat från det sistnämnda fältet är kraft och teori för att uppmärksamma den mångsinnlighet som trycks bort från invanda ämnesfållor och deras strukturer. 

Mångsinnlighet har sedan länge varit ett nedvärderat fält inom klassisk humanistisk forskning medan text har haft en framlyft position. Våra publikationer uppmärksammar detta, och på så vis bidrar de till att den mångsinnliga konstens komplexitet och samhällskraft tydliggörs. 

Under ett pausmingel i anslutning till ett arrangemang inom kritiska kulturarvsstudier kom jag i samspråk med en person som var nyfiken på min bakgrund. Jag berättade att jag arbetet som  dansare, och om konstvetenskapen, scenografin och den tvärvetenskapliga mångsinnliga forskningen. Personen tittade skeptiskt på mig och undrade hur detta överhuvudtaget kunde passa in i kulturarvsområdet. 

Den grekiska boken är ett svar, tänker jag, på hur kritisk och innovativ forskning växer och sprids över ämnesgränser och andra gränser. Det kritiska kulturarvsområdets forskning förenar teori och praktik på sätt som lyfter fram arv som nedvärderas, föses undan eller inte blir förstådda. Där arbetar jag och Viveka, med alla våra sinnen och intellektuella kapacitet. 

Med detta sagt önskar jag er god tvärvetenskaplig och mångsinnlig fortsättning på 2024

Astrid von Rosen, professor i konst- och bildvetenskap och föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet