Invited talk: Samtal om scenografi i Tokalynga

03.08.2022

När Teater Albatross öppnade för ett kvalificerat samtal om scenografi var det ett välkommet initiativ där konst, praktik och forskning kunde mötas på konstruktiva sätt. 

Rubkriken löd ÅSA LIEBERATH, ASTRID VON ROSEN & NILS RAMHØJ - Samtal om konst, scenografi & teater. Samtalet ägde rum den 2 augusti 2022, inom ramen för Tokalynga Flying festival 2022 (mera om festivalen här: https://teateralbatross.se/festivaler/ ). Initiativtagare till samtalet var Robert Jakobsson, som har en nära relation till scenografi genom sitt mångåriga arbete med Teater Albatross.

Nils Ramhøj, konstnär och Åsa Lieberath, scenograf presenterade sin konstnärliga och scenografiska verksamhet. Jag bidrog med ny scenografiteori och tankar om scenografins agens och förändrande kraft. Åsa Lieberaths scenografi till föreställningen 1917 - när klockorna stannade (om ryska revolutionen) utgjorde en aktiv komponent i diskussionen. Samtalet om scenografi var välbesökt - läs fullsatt! - och publiken mycket engagerad. 

Under festivalen såg jag även Teater Albatross föreställning Bortom Havet: Om utfiskning i Kamerun och internationell rättvisa. En scenografiskt stark och tankeväckande berättarföreställning, i scenografi av Åsa Lieberath. På Teater Albatross hemsida finns utmärkta fotografier av de båda ovan nämnda scenografierna.

Jag medverkade dels som ansvarig för forskningsprojektet Expansion och mångfald, finansierat av Vetenskapsrådet, dels som koordinator för Arkivklustret inom Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.

Astrid von Rosen, professor i konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet

Foto: Teater Albatross.