Review: Return of a Native

07.08.2023
Foto: Astrid von Rosen
Foto: Astrid von Rosen

Vron Ware är en engelsk författare som skriver i den så kallade gräv där du står-traditionen, det vill säga skapar historia underifrån, för att avslöja och motverka samhällets orättvisor. Hennes senaste bok, Return of a Native: Learning from the Land (Repeater 2022) tar oss rakt in i en lika detaljerad som skarpt granskande skildring av det lantliga England. Boken börjar med ett väl valt citat, av Adrienne Rich: "Theory - the seeing of patterns, showing the forest as well as the trees - theory can be a dew that rises from the earth and collects in the rain cloud and returns to earth over and over. But if it doesn't smell of the earth, it isn't good for the earth."

Det jag särskilt uppskattar med Return of a Native är hur författaren, som har en gedigen akademisk bakgrund, gör sin forskning levande genom sinnliga beskrivningar. Beskrivningarna av hur hon känner dofter, hör ljud, rör sig i miljöer och upplever landskapets skiftningar gör skildringen levande för läsaren. Exempelvis utgör ljuden, ibland störande sådana som dundret från en lövblåsmaskin, dörrar till övergripande politiska och ekonomiska skeenden. 

Ingen detalj, som en trasig skylt, ogräs eller besattheten av sylt, är för liten för att skildras och kopplas samman med större sammanhang. Ware utför ett lika fascinerande som omfattande grävjobb. Det ska också sägas att boken tog 25 år att få färdig. 

Jag rekommenderar Return of a Native till forskare och andra som är engagerade inom scenografifältet. Wares sätt att använda sinnlighet som kritiskt granskande forskningsverktyg är både förebildligt och inspirerande.

/Astrid von Rosen