Research: Workshop 1 Scenkonstmuseets scenografiska arkiv

03.10.2023
Bild: Tack till Backa Teater.
Bild: Tack till Backa Teater.

Vi har just genomfört WORKSHOP 1, inom projektet Scenkonstmuseets scenografiska arkiv: Teori, pedagogik, museinytta. Workshoppen dokumenterades för internt bruk. 

Tid & plats: Den 3 oktober 2023, kl 13-16, inklusive fikapaus. Lokal på Scenkonstmuseet.

Workshoppen leds av professor Astrid von Rosen i samarbete med museets projektledare Malin Karlsson. På plats finns också docent Viveka Kjellmer, samt deltagare från museet. Workshoppen har ett teoretiskt fokus på arkiv och scenografi i relation till samlingarna. Syftet är att identifiera och konkretisera teoretiska friktioner, problem och möjligheter i relation till terminologi, begrepp och museets sorteringssystem. Deltagarna bidrar med sin befintliga kunskap, men kan även förbereda sig enligt nedan.

Nedanstående vetenskapliga begrepp inom arkiv- och scenografiteori kommer att bli användbara under workshoppen. Här nedan listar jag dem, ger en kort definition och lästips.

Radikal empati är ett begrepp som bygger på feministisk omsorgsetik. Det har utvecklats inom kritisk arkivteori och har spritts till nordisk arkivforskning. Begreppet hjälper oss att granska relationer och lyfta fram olika, även framtida intressenter. Med "radikal" menas att vi inte behöver hålla med eller dela erfarenheter med intressenter för att kunna diskutera med dem och förhålla oss till deras önskemål.

Lästips: Anna Björk, "Folkdansaren och arkivet: En undersökning av traditionsbärande som kritisk arkivpraktik"

https://carkiv.musikverk.se/www/epublikationer/Bjork_Folkdansaren_och_arkivet.pdf

Networks of Care, som är besläktat med radikal empati, har utvecklats av Annet Dekker vid Amsterdams universitet. Hon adresserar uppdateringar av digital teknik i relation till bevarande av konst, men begreppet kan tillämpas på alla insamlings- och bevarandesituationer. I ett nätverk finns inget centrum, men många olika intressenter som kan bry sig om konsten. Begreppet hjälper oss se scenografisamlingar i större sammanhang, involvera olika praktiker och kulturarv, och se bortom traditionell kontroll, ekonomiska parametrar och tänka nytt kring hållbarhet. Mänskliga och materiella relationer blir tydliga.

Lästips: Annet Dekker, Networks of Care, https://monoskop.org/images/d/d2/Dekker_Annet_2022_Networks_of_Care.pdf

Ett exempel på tillämpning av Networks of care inom scenkonstforskning: Järvinen, Hanna, Lena Hammergren, Elizabeth Svarstad, Petri Hoppu, Astrid von Rosen, "Choreographing Histories: Critical Perspectives on Dance Histories in Nordic Dance Practices and Scholarship", Nordic Journal of Dance Volume 14(1) 2023, 31-47. Se särskilt s. 41-42). https://www.nordicjournalofdance.com/NordicJounal-14(1).pdf

Atmosfärer och kyssar är nya scenografiteoretiska begrepp som adresserar den mångsinnliga scenografiska händelsen, där scen och salong, miljö och samhälleliga parametrar samspelar. Händelsen är i analytisk bemärkelse något annat av den scenografiska processen, där scenkonstverket tar form på dels yrkesmässigt precisa, dels kollektiva vis. I scenkonstarkivet finns spår av process (programblad, modeller, skisser), händelse (fotografier, recensioner) och kanske minnen (som exempelvis scenografers berättelser om ett objekt). För forskare är de nya begreppen bra för att de hjälper oss att ställa frågor om mångsinnlighet i arkivet: scenografi pågår, scenografi görs överallt, som i det dimmiga ljuset runt skådespelarna i ett svartvitt fotografi, eller i museets utställningar där minivärldar lever i montrar eller där besökaren rör sig genom en magisk portal av saker. De nya begreppen hjälper oss att tänka och känna plats, andas in atmosfärer, göra kopplingar mellan scenisk platsorientering och samhällelig relevans.

Under den senaste tiden har jag arbetat med nya sätt att formulera mig om scenografi och dess nya teorier, i syfte att öppna fältet för bejakande och engagerade sätt att forska om och med scenografi (har blivit trött på begreppskrångel och friktioner). Nu bjuder jag på en färsk text, som redaktören på Palgrave McMillan blev glad över, men som är oortodox. Vi får se vad ni trycker!

Lästips (bifogas mejlet): Astrid von Rosen, Chapter Fifteen. Frying Bacon and Eggs: Scenographic approaches to Alda Terracciano's activist and experimental performances. Kapitlet är till den kommande antologin Women Experimenting in the Theatre.

Se även senaste nytt från PQ, trans-scenographics: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms-rUG9aA0U&t=308s

Väl mött

Astrid