Research: Pedagogisk workshop på Scenkonstmuseet

08.03.2024

Vår andra workshop inom projektet Scenkonstmuseets scenografiska arkiv: Teori, pedagogik, museinytta ägde rum den 7 mars, denna gång med pedagogiskt fokus. Workshopen leddes av docent Viveka Kjellmer i samarbete med professor Astrid von Rosen och museets projektledare Malin Karlsson. Vi diskuterade pedagogiska begrepp och konkreta exempel, bland annat från vårt studiebesök i London. Syftet var att diskutera hur pedagogiska idéer och arbetssätt kan användas strategiskt i muséets arbete. Deltagarna, museets pedagogiska arbetsgrupp, bidrog med sin befintliga kunskap och erfarenhet.

Begrepp som togs upp var bland annat:

Den "sensoriska vändningen": ett ökat intresse inom forskning för sinnenas betydelse för upplevelser av världen omkring oss. Betydelsefullt inom museisektorn där utställningsdesign allt oftare innehåller multisensoriska inslag.

  • Lästips: Kjellmer, Viveka, "Doftande museum vidgar intrycken", Alba. Om kultur, vetenskap och samhälle, 2015, s. 29232. Länk: https://www.alba.nu/sidor/29232

Immersiva tekniker engagerar besökaren som "sugs in" i utställningen med alla sinnen (immersion). Ofta kombineras ljud, bild, rörelse, ljuseffekter och kanske även doft eller smak för att omsluta besökaren och skapa rumsliga effekter.

  • Inspiration: Imagine Monet på Artipelag 

Interpretation är ett begrepp som används inom naturvård och kulturarv, i betydelsen engagerad information och guidning för att skapa engagemang och intresse hos besökaren. Interpretation kan förstås som ett förhållningssätt där det centrala är mötet med besökaren och den fördjupade förståelsen för en plats eller företeelse som i sin tur leder till engagemang.

  • Lästips: "Interpretation och kommunikation" ur Sam H. Ham, Interpretation – kommunikation som gör skillnad. Handbok för vägledare i natur- och kulturarv, Centrum för Naturvägledning, SLU, 2018, s. 17-28.

Storytelling handlar om att skapa en röd tråd genom utställningen. En skickligt berättad historia fångar besökaren, skapar sammanhang och driver utställningen framåt. Storytelling hjälper till att tydliggöra utställningskonceptet/tematiken för såväl besökare som medarbetare.

  • Lästips: "Introduction" ur Philip Hughes, Storytelling Exhibitions. Identity, Truth and Wonder, Bloomsbury, 2021, p. viii-xiv.Bild: Storytelling. Operation Night-Watch, Rijksmuseum, Amsterdam. Foto: Viveka Kjellmer (2023). 

I Operation Night-Watch kan besökare följa den pågående renoveringen av Rembrantds Nattvakten. Projektet är också ett forskningsprojekt som pågår sedan 2019 och äger rum inför publik i en specialbyggd glasbur inne i museet.