Public debate: Konst som motstånd - Drömmarnas monument

09.10.2023
Foto: Astrid von Rosen
Foto: Astrid von Rosen

KONST SOM MOTSTÅND - publik debatt om DRÖMMARNAS MONUMENT

Den 6 november 2023, kl 19. Stora teatern i Göteborg

Jag har blivit inbjuden att delta i ett samtal om det omdebatterade konstverket Drömmarnas monument. Drömmarnas monument var en kollektivt skapad konstnärlig intervention som ägde rum på Götaplatsen i Göteborg under sommaren. Verket var ett fristående konstprojekt i Göteborgs Konsthalls sommar-och jubileumsutställning "Jag föreställer mig ett hem".

I somras skrev jag ett debattinlägg om verket, som publicerades i GP, och som även gav upphov till konstruktiva diskussioner om konstens kraft och roller i samhället. Läs mer här:

https://www.gp.se/kultur/kultur/fantasin-till-makten-p%C3%A5-g%C3%B6taplatsen-1.107034301

Som bakgrund till monumentet finns en dels historiskt utmejslad, dels pågående debatt om hur stadens kulturplatser byggs bort, eller försvinner på grund av hyreshöjningar, nya höghus, fallna konstnärliga verksamheter och en minskad kulturbudget. På vilket sätt är motståndet mot det ordnade och det rationella viktigt i en demokrati? Vad drömmer vi om? Vilken frihet pratar vi om? 

Det som intresserar mig mest i det här sammanhanget är vad konstverket gjorde i stadsrummet, och hur detta görande konstruerades. 

Panelen består av Emelie Sterner, konstnär och medlem i arbetsgruppen bakom Drömmarnas Monument, Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg, Petra Johansson, konstnärlig ledare Göteborgs Konsthall, mig Astrid von Rosen. Samtalsledare är Johan Hilton, kulturchef på GP.

/Astrid von Rosen, professor i konst- och bildvetenskap och föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet.

Konst som motstånd är en serie möten som Stora Teatern har med aktuella konstnärer som använder sin konst medvetet, för att förändra något i samhället. Det kan vara en bildkonstnär, filmare, författare, musiker eller scenkonstgrupp. Viljan att påverka och förändra med sin konst är den gemensamma nämnaren.