Review: Neither - mångsinnlig scenkonst ur arkivet

28.01.2023
Bild: 3:e Våningen
Bild: 3:e Våningen

SCENOGRAFIPATRULLEN: I år fyller den legendariska koreografen Gun Lund 80 år. Detta firar hon genom att låta sina dansare återuppföra några tidigare verk. Först ut är Neither, vars titel är hämtad från Morton Feldmans opera med text av Samuel Beckett. Scenografipatrullen var på plats på 3:e Våningen när verket visades. 

När vi kommer in i det mörka scenrummet, som är långsmalt och lågt i tak, fylls våra näsor av rök. Den doftar läder och gör luften materiellt påtaglig. Starka strålkastare bländar oss som sitter i publiken samtidigt som vi blir indragna i den sceniska händelsen. Ord, dramatiskt vibrerande konstmusik och smala ljuspelare uppenbarar sig i rummet. En mörk värld framträder. I ljuset syns delar av dansarnas kroppar, eller rättare sagt, det är delar av kostymerna som fångar våra blickar och sinnen. De assymetriskt skurna kostymerna har påtaglig materialitet - i form och mönster. Veck, plisseringar och volyminösa draperingar omskapar kroppens form. De samverkar med dansarnas kroppar och skapar samtidigt förlängningar, skuggor och former i rummet. Armarnas svepande rörelser accentueras av kontrasten mellan ärm och ärmlöst - den bara huden blir också kostym i det dunkla scenrummet.

Att som publik få ta del att Gun Lunds verk, som uppfördes första gången 2011, är en ynnest. Det geniala som sker under 2023 är att Lund överlåtit projektet att välja ut verk och sätta upp dem igen till sina dansare. Fyra av dem har dansat verket tidigare och utgör således levande kroppsliga och intellektuella arkiv, och två är nytillkomna. Även arkivmaterial som filmer, fotografier och anteckningar har använts. 

Gun Lund och flera i hennes team är universitetsutbildare på masternivå, samtidigt som de är självständiga konstnärer. När nu Gun Lund tar sig för att bevara sina dansverk genom ett experimentellt och medvetet delegerat arbete, har detta dels rötter i hennes långa konstnärliga verksamhet, dels i kritisk arkiv- och multisensorisk teori, som lärs ut på universitetet. För scenografipatrullen är utbytet med Gun Lund och hennes team, ett givande exempel på "impact" - alltså hur det går att åstadkomma meningsfull påverkan i ett utbyte mellan utövare och oss inom universitetet. Vi ger och tar, vi lär så länge vi dansar (att sitta i publiken är ett slags dans).

Neither har pånyttfötts på ett för oss djupt meningsfullt vis. Vi lever i en mörk tid. Gun Lunds universum får mörkret att röra sig och ge liv. 

Astrid von Rosen & Viveka Kjellmer, för Scenografipatrullen