Review: Multisensorisk modeutställning utmanar: Nordiskt mode på Röhsska

12.05.2023

SCENOGRAFIPATRULLEN: Med den nyöppnade utställningen Nordiskt mode nu: Stickat och tryck visar Röhsska museet i Göteborg att mode är mer än ögonfägnad – här lyfts såväl materiella och betydelsebärande aspekter fram i en experimentell och angelägen utställning i samarbete med gästcuratorn Ane Lynge-Jorlén.

I utställningen visar 15 unga nordiska formgivare mode som hantverk och design men också som aktivt utforskande av material, tekniker och uttryck utanför modets traditionella ramar. Utställningsdesignen lyfter de enskilda plaggen som visuellt uttryck och konstnärliga objekt samtidigt som processen får utrymme. Genom den multisensoriska gestaltningen där plaggen presenteras i scenografiskt intressanta grupperingar vävs formgivarnas berättelser och inte minst materialets egenskaper samman med de utställda plaggen i videoinslag, skissmaterial och materialprover.

Tydliga samtidsreferenser visar hur mode kan vara både politiskt och miljömässigt relevant utan att tumma på form eller estetiska kvaliteteter. Materialet lyfts fram som bärande element i en lekfull och uppkäftig iscensättning av vad mode kan vara – tillsammans med några kärleksfulla blinkningar till modehistorien. Här möts vi av mode som ett kreativt samspel mellan vision och teknisk innovation. Texterna i utställningen väcker mersmak - det enda vi saknar är en forskningsbaserad katalog med fördjupad information om formgivarna och deras projekt men också en problematisering av modets roll ur ett bredare perspektiv.

Scenografipatrullen gläds åt att Röhsska åter tar ett fast grepp om mode som konstnärligt uttryck – visuellt spännande men också sinnligt, skarpt och kommunikativt.

Viveka KjellmerNordiskt mode nu: Stickat och tryck 12 maj - 1 oktober 2023.

Utställningen kureras av Ane Lynge-Jorlén, chef på organisationen Alpha, och ingår i ett nordiskt samarbete med modecurator Lynge-Jorlén/Alpha, Nasjonalmuseet i Oslo, Emma – Espoo museum of Modern Art i Esbo och Copenhagen Contemporary. Syftet är att stötta nästa generation av modedesigner. Läs mer om utställningen här.


Foto: V. Kjellmer