Läsa konst hösten 2019!

03.08.2019

Sök grundkursen i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet HT19!

För dig som vill läsa konst i höst finns fortfarande platser kvar på grundkursen i konst- och bildvetenskap. Sen anmälan är öppen från 15 juli till 5 september [https://www.antagning.se/se/search?publishers=gu&period=1&freeText=Konst-+och+bildvetenskap+grundkurs&semesterPart=0]. Kursen ges som fristående kurs under en termin och är uppdelad i fyra delkurser.

Varför läsa konst?

Utbildningsexperter anser att konst kan bli viktigare än matematik i framtiden.* När allt mera i vårt högteknologiska samhälle automatiseras ger kunskap om konst och kreativitet konkurrensfördelar på arbetsmarknaden, konstvetenskap blir den nya hårdvalutan.

Vad handlar kursen om?

Kursen handlar om effektivt tillämpbar kunskap om konst från grottmålningar till dagens aktivistiska konst. Du lär dig nyckelbegrepp som renässans, barock, klassicism och modernism. Du får ett unikt historiskt kunskapsträd som gör att du kan orientera dig i världens konstkulturer. Kursen ger dig en allmänbildning som kommer att utvidga din förståelse för vår samtid och ge dig en historisk grund att stå på.

Vad får jag ut av kursen som student?

Du får grundläggande kompetens inom konst, ett fält som idag uppvärderas av utbildningsexperter. Kursen är tydligt kompetenshöjande eftersom kunskap om konst och kreativitet idag är en bristvara som kan berika många olika yrken. För dig som läser vid universitetet för första gången ger kursen en stabil historisk grund som du alltid har nytta av. För dig som har andra utbildningar eller yrkeskompetens ger kursens en tydligt meriterande konstkunskap.

Hur kan jag applicera detta efter studierna? I arbetslivet? Vidare studier?

Tillgången till grundläggande historisk kunskap och nyckelbegrepp om konst och kreativitet gör att du kan orientera dig inom det omfattande konstfältet och kreativa näringar. Kursen är tydligt meriterande både för dig som kommer direkt från gymnasiet, har en konstnärlig utbildning, och för dig som har annan yrkeserfarenhet. Kursen ger också möjlighet till vidare studier inom humaniora och konstnärliga och kreativa fält, vilket öppnar för internationella studie- och karriärvägar.

För att summera:

  • Är du ung och behöver grundläggande historisk kunskap inom ett ämne?
  • Arbetar du med konstnärliga uttryck och behöver grundläggande historisk kunskap?
  • Letar du efter en kurs på grundnivå där du får historisk grundkunskap inom ett spännande fält som berikar många yrkesval?
  • Vill du öppna en dörr till internationella studier och karriärvägar inom konstnärliga och kreativa fält?
  • Är du yrkesarbetande och behöver meritera dig inom konstfältet?
  • Är du pensionär och aktiv inom områden där kunskap om konst är viktigt?

Då borde du söka grundkursen Konst- och bildvetenskap (30 hp, grundnivå) som pågår 2 sept 2019 - 19 jan 2020!

Konst- och bildvetenskap tillhör institutionen för kulturvetenskaper. För mer information se: https://kultur.gu.se/utbildning/grundniva/ eller studentexpeditionen på: studentexp@kultur.gu.se

* Källa: se exempelvis Andreas Schleicher (OECD) i The Stage 27 Feb 2019.