Research: Seminarium på Scenkonstmuseet

17.10.2022
Skiss: Eric Söderberg
Skiss: Eric Söderberg

Välkommen till forskningsseminarium! Den 17 oktober kl 13-15 får vi höra Astrid von Rosen, docent (numera professor) i docent i konst- och bildvetenskap med inriktning på scenografistudier, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, och Scenkonstmuseets intendent Malin Karlsson berätta om Ny svensk scenografihistoria - forskningen, fältet och framtiden. De kommer att ge en överblick och vill vässa tankarna inför ansökningar om bland annat doktorandprojekt. Här kan du alltså bidra till utvecklingen av forskningsprojekt och framtida avhandlingar. Seminariet hålls i Scenrummet på Sibyllegatan.