Review: Expanderad Scenografi - A Place

24.11.2022

SCENOGRAFIPATRULLEN, det vill säga forskarna Astrid von Rosen och Viveka Kjellmer från Göteborgs universitet var på plats i butiken A Place (Magasinsgatan 20) för att testa nya scenografibegrepp. A Place är en butik som kombinerar noga utvalda vintageplagg med nyproducerade kläder och försäljning av konstverk av unga designers. Till detta läggs musik och konstnärliga interventioner i butiken. När vi var där hade plastkedjor och udda material intagit tak och en pelare i rummet och artisten Jelly Crystal (Filip Johnson) spelade.

A Place, som startades 2007 var från början en modetidning, men har utvecklats till ett mera komplext sätt att arbeta med mode i ett expanderat, och som vi tänker detta, scenografisk fält, där alla delar samspelar för att uttrycka kreativitet. Idag finns det bra teorier och begrepp för att granska fenomen som A Place. Forskning om multisensoriska och immersiva upplevelser i butik och på museum diskuterar hur kroppen engageras i upplevelsen och hur ett scenografitänkande kan expandera rummet från butikslokal till scenografisk händelse.

Astrid von Rosen och Viveka Kjellmer, för Scenografipatrullen, Göteborgs universitet